Tietoa jäseneksi liittymisestä

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät FM- tai MMM-tutkinnon mikrobiologia pääaineenaan suorittaneet henkilöt, jotka ovat erikoistuneet tai parhaillaan erikoistumassa kliiniseen mikrobiologiaan. Erityisen painavista syistä voi hallitus poikkeuksellisesti myöntää jäsenyyden myös muille kliinisen mikrobiologian alalla työskenteleville henkilöille. Uuden jäsenen tulee olla Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsen.

Yhdistyksen opiskelijajäseniksi pääsevät kliinisestä mikrobiologiasta kiinnostuneet, perusopintojensa loppuvaiheessa olevat henkilöt. Uuden opiskelijajäsenen tulee olla Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsen.

Jäsenehdokkaan toivotaan hakemuksessaan kertovan koulutuksestaan ja työkokemuskestaan ja selvittävän, miksi haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdistyksen sihteerille. Tarkemmat ohjeet jäsenhakemuksen postittamisesta saa sihteeriltä sähköpostitse (sointu.mero(at)hus.fi).


Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä kliinisen mikrobiologian alalla toimivat yritykset ja yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä henkilöjäseniltä 18 €/vuosi ja se kerätään LAL:n jäsenmaksun yhteydessä. Kannattajajäsenmaksu on 85 €/vuosi.