Sairaalamikrobiologien erikoistumiskoulutus 

Sairaalamikrobiologin erikoistumiskoulutuksessa opiskelijan on suoritettava filosofian lisensiaatin tutkinto Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan, sekä neljän vuoden kliinisen mikrobiologian laboratoriotyöjakson eli sairaalamikrobiologin erikoistumiskoulutuksen.

Katso tarkemmat ohjeet Helsingin yliopiston sivuilta

 

Pätevyyskuulustelu

Sairaalamikrobiologin koulutukseen kuuluu valtakunnallinen pätevyyskuulustelu. Kuulustelusta vastaa Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Lisätietoa löytyy tiedekunnan jatkokoulutus sivuilta ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja -lomake löytyvät kuulustelua koskevilta sivuilta. Ilmoittautuminen välittyy tiedekuntaan, jossa opinto-oikeus tarkistetaan.

 

Aikaisempien vuosien pätevyyskuulustelun kysymyksiä 

 

Valmistuminen

Tietoa tutkintotodistuksesta ja sen hakemisesta erikoistumiskoulutuksen päätteksi löytyy Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta. Tutkintotodistuksen jälkeen erikoistunut voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeutta käyttää nimikesuojattua sairaalamikrobiologin ammattinimikettä.