Tietoa apurahoista

Suomen Sairaalamikrobiologit r.y. myöntää jäsenilleen harkinnan mukaan apurahoja esim. kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin osallistumiseksi. Apurahahakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija pitää SSM ry:n kevät-/syyskokouksessa joko kongressimatkan annista tiivistelmän tai omasta tieteellisestä työstään esityksen (jos hakijalla on ollut kokouksessa posteri/esitys). Apurahojen hakemisesta saa lisätietoa yhdistyksen sihteeriltä Sointu Merolta (sointu.mero(at)hus.fi).

 

Lisäksi Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsenille löytyy lisätietoa eri apurahasäätiöistä liiton jäsensivuilta. Näitä apurahoja voi hakea mm. sairaalamikrobiologin erikoistumisvaiheessa tehtävään tutkmustyöhön.